Το ΚΕΒΕ διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Οι βασικές πρόνοιες του δίκαιου του ανταγωνισμού” την Τετάρτη 1 Ιουλίου και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020.

Περισσότερα