Το ΚΕΒΕ διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Οι βασικές πρόνοιες του δίκαιου ανταγωνισμού” την Τρίτη 14 Ιουλίου και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020.

Περισσότερα