Λαμβάνοντας υπόψη τα δικά σας σχόλια και εισηγήσεις και με στόχο την έγκαιρη και συνεχή ενημέρωσή σας, όσον αφορά τη Νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος και Μισθολόγια, το ΚΕΒΕ προχωρά με τη διοργάνωση του τελευταίου Webinar σεμιναρίου για το 2021, την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 09:00.

Περισσότερα