Ο κύριος λόγος για την χρεωκοπία και το κλείσιμο μιας επιχείρησης είναι η έλλειψη ρευστού. Για το λόγο αυτό, η κατάρτιση προϋπολογισμού είναι μια από τις σημαντικότερες εργασίες κάθε διευθυντικού στελέχους, ειδικότερα σε περιόδους κρίσης. Η διεργασία κατάρτισης προϋπολογισμού φέρνει κοντά το προσωπικό από όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης. Επιπρόσθετα, ευθυγραμμίζει όλες τις ενέργειες και όλο το προσωπικό με ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.

Περισσότερα