Το ΚΕΒΕ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: “Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης στο δίκαιο του ανταγωνισμού – υποχρεώσεις και δυνατότητες επιχειρήσεων”.

Περισσότερα