Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη διεξάγουν διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα “Ηλεκτρονική Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων (ΗΕ32)”, την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021.

Περισσότερα