Το ΚΕΒΕ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Εργαλειοθήκη για το σχεδιαμό της διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση”, την Τετάρτη 02, Πέμπτη 03, Δευτέρα 07 και Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2020, μέσω υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης.

Περισσότερα