Το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με τον Κυπρο-Βρετανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο, σας βοηθά έμπρακτα να γνωρίσετε τις αλλαγές που θα επέλθουν στο άμεσο μέλλον και να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες, μέσω της διοργάνωσης σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων αυτού του μοναδικού και στοχευμένου διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα τις τελωνειακές διαδικασίες που θα ισχύουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 σαν αποτέλεσμα της λήξης της μεταβατικής περιόδου από την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ.

Περισσότερα