Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα “Βασικές αρχές και υπολογισμός του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (Capital Gains Tax)”, την Τετάρτη 14/07/2021.

Περισσότερα