Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα “Ανάλυση και Ερμηνεία Σημαντικών Οικονομικών Καταστάσεων”, την Πέμπτη 06/05/2021.

Περισσότερα