Το Τμήμα Τελωνείων σας ενημερώνει σχετικά με τις διαδικασίες διευκόλυνσης ή σύνταξης αποδεικτικών καταγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες