Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη διαδικασία έκδοσης και φύλαξης πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1.

Κ (158)