Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χρηματοδοτείται μέσω του Κέντρου Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας (μέλος του δικτύου «Enterprise Europe Network») για τη συμμετοχή των Κυπριακών επιχειρήσεων στο διαγωνισμό «KEYS TO JAPAN» είναι διαθέσιμος και προσκαλούνται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες