Διαγωνισμός οίνου διοργανώνεται στη Γαλλία τον ερχόμενο Απρίλιο, με τελευταία ημερομηνία για εγγραφή στο διαγωνισμό την 24η Ιανουαρίου 2020. Τυχόν ενδιαφερόμενες οινοβιομηχανίες παρακαλούνται να συμβουλευθούν το επισυναπτόμενο φυλλάδιο για όλες τις πληροφορίες.

Περισσότερα