Αγαπητά Μέλη, σας επισυνάπτουμε Διάταγμα του Υπουργού Υγείας με ισχύ από 4/1/2022 σχετικά με τα Νέα Μέτρα προσώπων που αφικνούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερα