Αγαπητά Μέλη, σας επισυνάπτουμε το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 13/1/2022 σχετικά με τα Νέα Μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19.

Περισσότερα