Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει για το Διάταγμα που έχει εκδώσει στις 23/3/2020 ο Υπουργός Υγείας για τα Περιοριστικά Μέτρα που θα ισχύουν από σήμερα η ώρα 6.00 μ.μ. μέχρι 13/4/2020.

Περισσότερα