Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει για το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας αναφορικά με τις μαζικές εκδηλώσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους με άμεση ισχύ.

Περισσότερα