Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη Διάθεση φωτιστικού πετρελαίου (kerosene) μέσω χρηματοδεκτών για τη χρονική περίοδο 15/12/2022 – 28/02/2023 (πιλοτική εφαρμογή).

ΦΚ-194