Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η αγορά καλλυντικών τα τελευταία χρόνια, κρίνεται σκόπιμο όπως οι Κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν στον κλάδο αυτό, να είναι καλά ενημερωμένες για το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα Καλλυντικά προϊόντα και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτό.

Περισσότερα