Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας Δημόσιας Κρίσης που αφορά τα αναθεωρημένα προσχέδια των Εθνικών Προσαρτημάτων για τον Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3 (Αγγλική και Ελληνική Έκδοση).

Περισσότερα