Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2020, το ΚΕΒΕ επιθυμεί να σας πληροφορήσει ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος θα διεξάγει Δημόσια Ακρόαση για το προσχέδιο Σχεδίου Χορηγιών με τίτλο «Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου» το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Περισσότερα