Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα σχόλια/εισηγήσεις τους το αργότερο μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορορίες