Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με το Προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί των Όρων και Απαιτήσεων Παραγωγής, Μεταποίησης και Διάθεσης Προϊόντων Οικοτεχνίας και Δημιουργίας Μητρώου Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Νόμος του 2022».

Περισσότερα