Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να προσφέρει σε όλες τις Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) δωρεάν πρόσβαση σε εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που μέχρι τώρα ήταν προσβάσιμο μόνο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις δημόσιες διοικήσεις στην ΕΕ. Πριν προχωρήσει όμως σε αυτό, είναι απαραίτητο να γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες των ΜμΕ και τις περιπτώσεις στις οποίες θα χρησιμοποιούν το εν λόγω εργαλείο μετάφρασης, καθώς και άλλα γλωσσικά εργαλεία που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή.

Περισσότερα