Το Υπουργείο Γεωργίας καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση και να αποστείλουν απόψεις, παρατηρήσεις ή τυχόν σχόλια επί του κειμένου του Νομοσχεδίου, το αργότερο μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2019 για αναθεώρηση του Νόμου «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2013 μέχρι 2015». Η διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες