Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου ετοίμασαν προσχέδιο Διατάγματος και σχέδιο Κανονισμών σκοπός των οποίων είναι η ένταξη του υποξειδίου (ή πρωτοξειδίου) του αζώτου στα ελεγχόμενα φάρμακα κατά την έννοια του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου.

Περισσότερα