Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναβαθμίζει το Ψηφιακό Εταιρικό Δίκαιο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, μια πρωτοβουλία που έχει προγραμματιστεί προς έγκριση στις αρχές του 2023.

Περισσότερα