Το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από κοινού με τη Ψηφιακή Συμμαχία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) αναζητούν επιχειρήσεις για τη δημιουργία μιας Κοινής Ομάδας Εστίασης ΜμΕ (SME Focus Group) σε Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Περισσότερα