Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Δεξιότητες μέτρησης και βελτίωσης της παραγωγικότητας – Εργαλείο της ανταγωνιστικότητας” το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου στο ξενοδοχείο Holiday Inn.

Περισσότερες πληροφορίες