Τα κριτήρια για την καταβολή της αναπλήρωσης της απώλειας συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών των ταμείων προνοίας και συντάξεων, αλλά και τα δικαιούχα μέλη εξηγεί αναλυτικά το Υπουργείο Οικονομικών.

Περισσότερα