Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό L282 ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2022, ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1998 της Επιτροπής.

Περισσότερα