Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το Δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2022.

Τ (847)