Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείου για την Δασμολογική κατάταξη ψυγείου για μηχανοκίνητα οχήματα – Κωδικός ΣΟ 8708 91 35.

Τ(823)