Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη συσκευής χειρισμού υγρών – Κωδικός ΣΟ 8479 89 97.

Περισσότερες πληροφορίες