Επισυνάπτεται ο εκτελεστικός κανονισμός για την δασμολογική κατάταξη συσκευής που αποτελείται από ανιχνευτή γνησιότητας χαρτονομισμάτων και κασέτες χαρτονομισμάτων – Κωδικός ΣΟ 8472 90 70.

Περισσότερες πληροφορίες