Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη Δασμολογική κατάταξη συσκευής ήχου καλούμενη «ηχομπάρα» (soundbar).

Περισσότερες πληροφορίες