Στον εκτελεστικό Κανονισμό της Ε.Ε. καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη τριών ειδών συσκευασμένων μαζί για τη λιανική πώληση, που αφορούν σημειωματάριο αποτελούμενο από περίπου 75 φύλλα χαρτιού, μία θήκη για το σημειωματάριο διαστάσεων 32×10 cm και ένα λεπτό πλαστικό στυλογράφο μήκους περίπου 10 cm.

Περισσότερες πληροφορίες