Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την δασμολογική κατάταξη ρομπότ τηλεπαρουσίας – Κωδικός ΣΟ 8428 90 90 .

T (792)