Η Δασμολογική κατάταξη κασέτας μελάνης καταγράφτηκε στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ημερ. 10 Αυγούστου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες