Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη παρασκευάσματος με βάση μείγμα χρωστικών υλών.

Περισσότερες πληροφορίες