Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη «παρασκευάσματος διατροφής» – ΣΟ 2106 90 92.

Περισσότερες πληροφορίες