Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την δασμολογική κατάταξη παρασκευάσματος διατροφής – Κωδικός ΣΟ 2106 90 92.

T (790)