Καθορίζεται η δαμοσλογική κατάταξη παιχνιδιών τα οποία παρουσιάζονται στην ιδια συσκευασία για λιανική πώληση, αποτελούμενα από σιδηροδρομική μηχανή, που λειτουργεί με μπαταρία και βαγόνι, από πλαστική ύλη, ξύλινες τροχιές, οδικά σήματα, αυτοκίνητα, ανθρώπινες μορφές, ζώα, δένδρα, κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες