Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την δασμολογική κατάταξη ορθογωνίου κοίλου κουτιού – Κωδικός ΣΟ 3926 90 97.

T (831)