Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την δασμολογική κατάταξη ξύλινων τάβλων – Κωδικός ΣΟ 4421 99 99.

T(830)