Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την δασμολογική κατάταξη μερών ράβδων σκανδιναβικής πεζοπορίας – Κωδικός ΣΟ 9506 91 90.

Τ (786)