Καθορίζεται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής η δασμολογική κατάταξη ηλεκτρικής συσκευής που χρησιμοποιεί τεχνολογία ψηφιακής εκπομπής Ήχου και Διαμόρφωση Συχνότητας για ραδιοφωνική λήψη.

Περισσότερες πληροφορίες