Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Δασμολογική κατάταξη ενός σφαιριδίου από νήματα – Κωδικός ΣΟ 5609 00 00.

Τ (814)