Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Δασμολογική κατάταξη εμπρόσθιου πίνακα ραδιοφώνου αυτοκινήτου – Κωδικός ΣΟ 8529 90 92.

T (809)